27% van de Horecazaken geeft geen geldige BTW bon

Foodproof voerde een onderzoek naar het uitreiken van BTW bonnen in eetgelegenheden met consumptie ter plaatse. In totaal geeft 27% van de bezochte zaken geen geldige BTW bon. Er zijn verschillen tussen provincies, tijdstip en type eetgelegenheden. De resultaten van 850 bezochte Horeca zaken geven aan dat er nog stappen te zetten zijn naar een faire rendabele sector. Het onderzoek vond plaats in samenwerking met partners Lightspeed, AAPI, Belgian Restaurants Association en Foodservice Community.

 

De partners die hun bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek zijn erg begaan met de winstgevendheid van Horeca ondernemers. Doel van het onderzoek is dan ook niet op jacht te gaan naar bedrijven die het spel niet fair spelen. Daarvoor was het opzet overigens te beperkt. Toch is de roep naar maatregelen tegen onfaire ondernemers in de sector zelf steeds luider. Een steeds groeiend aantal wil op een legale manier rendabel werken. Zowel de partners en leveranciers in de sector maar ook de overheid kunnen zeker helpen. Een witte kassa en het uitreiken van een officiële BTW bon aan klanten horen daar bij.

 

Van alle bezochte eetgelegenheden is er nog 5% die een handgeschreven bon geeft. Drukke momenten hebben een invloed op het uitreiken van BTW tickets. Het gebruik van bankkaarten doet het aantal BTW bonnen spectaculair stijgen. Het afschaffen van cash betalingen is dus misschien een te overwegen route. Het bestede bedrag heeft alleszins geen invloed op de vorm van het ontvangen kasticket. Het tijdstip daarentegen wel gezien het lunchmoment hoger scoort in dit onderzoek. In 6% van de gevallen wordt er eerst expliciet gevraagd of de klant een BTW bon wenst te ontvangen. Take away zaken met zitplaatsen scoren opvallend lager dan restaurants en brasseries.

 

De verdere professionalisering van de sector moet ondernemers helpen om rendabel te werken op een officiële en faire manier. Dit onderzoek is dan ook bedoeld om hier aandacht voor te vragen. Het is te gemakkelijk om alle oplossingen van de overheid te verwachten. Toch is een verlaging van de RSZ-bijdragen wenselijk. Tegelijkertijd vraagt de sector een lager BTW-tarief bovenop de uitbreiding van de fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten. Maar ook leveranciers en dienstverleners kunnen een grote bijdrage leveren. Horeca is een van de drijvende economische krachten in België en iedereen in de keten heeft alle belang bij een trotse rendabele faire sector.

 

Download hier het onderzoeksrapport ‘BTW BONNEN ONDERZOEK’.

Voor vragen contacteer aub Marc Waelbers van Foodproof op marc@foodproof.be of via telefoonnummer 0477 34 51 03.

 

Intussen kwamen er heel wat reacties via Facebook. De verwarring van wat nu wettelijk is en wat niet blijkt nog steeds erg groot te zijn. De Federale Overheidsdienst Financieën zegt het als volgt.

Kasticket ongeacht de aard van de handelingen

Er moet een kasticket van een geregistreerd kassasysteem uitgereikt worden voor alle handelingen die in de uitoefening van de economische activiteit worden verricht en die verband houden met het verstrekken van maaltijden en dranken, al dan niet verschaft bij de maaltijd, met inbegrip van alle verkopen van spijzen en dranken in de betrokken inrichting (art. 21bis, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 1).

Tevens wordt benadrukt dat het uitreiken aan de klant van het pro forma ticket dat kan aangemaakt worden door het geregistreerde kassasysteem niet voldoende is. De klant dient het btw-kasticket gegenereerd door het geregistreerde kassasysteem te ontvangen.

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat het kasticket van een geregistreerd kassasysteem moet worden uitgereikt ongeacht de aard van de handeling (bijvoorbeeld: ook voor de levering van meeneemmaaltijden en voor het leveren of verschaffen van dranken buiten het kader van een maaltijd). Ook alle andere verkopen van spijzen en dranken in de betrokken inrichting worden beoogd (bijvoorbeeld: leveringen van brood in een bakkerij met verbruikszaal).

 

Ga voor de volledige tekst naar de website van de overheidsdienst.