Feiten over productgebruik via de Foodservice Community

De Foodservice Community heeft wederom een mooi onderzoek afgerond. Naast gedrag van ondernemers in de kanalen Horeca, catering en QSR vroegen we nu ook naar het gebruik van bepaalde productgroepen. Ken jij de Foodservice Community nog niet? Welkom op aarde dan, beste bezoeker, en lees even mee.

                           

Frietjes met mayonaise in de frituur

In het frituurkanaal geeft 80% van de respondenten aan nooit met diepvriesfriet te werken. Koelverse friet is heel populair. Zelf friet snijden wordt door 1/5 van de ondervraagde frituristen gedaan. In snijmaten en uiterlijk van de friet zien we ook een langzame maar zekere evolutie. De gemaakte keuzes zijn het gevolg van meerdere factoren.

Light mayonaise is nagenoeg niet te vinden bij onze frituren. Echte mayonaise daarentegen wel. Zo’n driekwart van de respondenten gebruikt mayonaise van 70% à 80% olie. Smaak is het topargument en is direct gelinkt met verwachtingen van klanten. Eén merk is opvallend de grootste leverancier in mayonaise al zijn er verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië.

    

3 B’s en room in Horeca

Van de ondervraagde Horeca ondernemers gebruikt 60% altijd verse groenten. Toch gebruikt 75% wel eens groenten in diepvries. Dit is in grote mate afhankelijk van het product. Asperges worden beduidend meer in Horeca dan in het kanaal catering aangeboden. De 3 B’s, bonen, broccoli en bloemkool, zijn immens populair.

Op 5% na gebruikt iedereen room om te koken. Tussen de gewesten bestaan verschillen in het type room dat gebruikt wordt. Van de vele merken springt één merk er inzake gebruik echt uit. Het aandeel plantaardige room groeit. In Wallonië en Brussel worden er gemiddeld per week meer liters room gebruikt dan in Vlaanderen.

     

Nog meer opmerkelijke resultaten

Ook erg interessant zijn de bevindingen op vlak van vegetarisch en vegan. Is het een verrassing dat 30% van de Horecazaken geen vegetarisch aanbod heeft of niet? En over welk type eetgelegenheid hebben we het dan? Spaar- en loyalty-acties stonden eveneens in het vragenlijstje. Hier zijn opmerkelijke verschillen tussen kanalen en gewesten genoteerd.

     

Als het over vakbladen gaat dan valt de grote bekendheid van Horeca Magazine op. De geschreven vakpers is in ieder geval nog erg populair want andere titels zijn tevens dankbaar leesvoer voor professionals. Het gebruik van menukaarten en gedrag inzake inkoop vormen het laatste onderdeel van dit onderzoek. Allemaal inzichten die nuttig zijn voor een goede bedrijfsvoering. Want kennis delen is succes vermenigvuldigen.

    

Ken jij de Foodservice Community nog niet? Welkom op aarde dan, beste bezoeker. Kijk even op www.foodservicecommunity.be of leg meteen contact om je in detail te informeren over ‘insights in foodservice’.