Succesvolle foodservice communicatie is een combinatie van online en offline

De Horeca Expo is weer voorbij. Vele gesprekken leveren vele contactgegevens op. Hoe ga je die opvolgen? Is het slim om die allemaal dezelfde mail te sturen? Is het haalbaar om die allemaal persoonlijk te benaderen? Succesvolle foodservice communicatie is een combinatie van online en offline kanalen. Idealiter zoals de klant het wil. Wel gericht op het converteren van bezoekers naar leads. Om dan van leads ook deals te maken. We leggen het uit aan de hand van een schaap.

 

Een schaap met vijf poten

Een ondernemer is een schaap met vijf poten en zoekt in vele domeinen nuttige informatie. Daarbij gebruiken ze verschillende informatiekanalen. In België zijn beurzen nog erg belangrijk. Vakbladen houden bij al het digitale geweld goed stand. De rol van de vertegenwoordiger is doorheen de jaren veranderd maar hij blijft van groot belang. Facebook en bepaalde websites zijn de voornaamste online bronnen. Elk met hun eigen nut en functie. Vaak onderschatte kanalen zijn de folder van de grossier en de hiermee verbonden webstek, al dan niet met e-commerce oplossing.

 

Men zoekt het schaap om zijn wol

Het grote probleem vandaag is de vaak nog traditionele manier om naar foodservice communicatie te kijken. Men zoekt het schaap dan om zijn wol. Veel te veel wordt communicatie gezien als promotie. Nieuwsbrieven, productupdates, promo-acties en reclame uitingen worden als onderdeel van goed voorbereide campagnes over eindklanten uitgekieperd. Liefst van alles over meerdere ‘touchpoints’ zodat de boodschap zeker goed aankomt. Platformen worden opgezet om loyaliteistprogramma’s op te zetten, bestellingen te genereren en de klant deel te laten uitmaken van een inspirationele ‘community’.

 

Maar het schaap en het lam herkennen elkaar aan hun geblaat

De vraag is of al dat multi-touchpoint-schaapgeblaat ook echt veel oplevert? Ondernemers in foodservice hebben grote uitdagingen en weinig tijd. Veel te weinig tijd om te luisteren naar al die vertegenwoordigers, lezen van al die nieuwsbrieven, klikken op al die apps, openen van al die websites, antwoorden op al die mails en ingaan op al die uitnodigingen. In hun zoektocht naar antwoorden gaan ze in op zaken die op dat moment interessant zijn. Het komt er dus niet op neer om op al die communicatie ‘touchpoints’ aanwezig te zijn maar op de relevante kanalen echt interessant en relevant te zijn. Het schaap en het lam herkennen elkaar immers aan hun geblaat.

 

De schapen van de bokken scheiden

Kortom, we moeten de aanpak in foodservice communicatie dus omdraaien. Niet meer roepen maar ervoor zorgen dat je interessant genoeg bent. Enkel zo kan je de schapen van de bokken scheiden. Een conversatie opzetten die ergens toe leidt. Wat moet je weten om de interesse van mensen op te wekken? Alles over hun gedrag! Klantenprofielen of buyer personas zijn de start van alles. Graag gebaseerd op marktonderzoek en startend bij echte doelen en uitdagingen. Vervolgens gekoppeld aan de klantreis. Want elke beslissing van een klant is een proces. Zeker in B2B. Iedereen doorloopt zijn beslissingsproces op zijn eigen tempo. De noden en wensen verschillen in elke fase.

 

Schapen scheren naar hun hoeveelheid wol

Pas als duidelijk is hoe klanten zich gedragen en wanneer ze informatie willen, is het relevant om de geschikte communicatiekanalen te benoemen. Vergeet dus de holle kreten als 360° communicatie en omnichannel. De keuze van de contentdragers is op content strategie gebaseerd. Hier komen bedrijfs- en marketingdoelstellingen in beeld en dat in relatie tot de beschikbare middelen. Men moet schapen scheren naar hun hoeveelheid wol. In elke stap van de klantreis wordt er content aangereikt. Hoe waardevoller de content is, hoe meer er aan informatie teruggevraagd kan worden. Denk aan een e-mailadres, bedrijfsgegevens maar in een verder stadium ook informatie over de uitdagingen en probleemstelling van de foodservice ondernemer of mogelijke eindklant. Zo bouw je aan een conversatie. Conversies komen uit conversaties die tellen. Elke stap geeft extra informatie over de ‘lead’. Extra kansen om de interesse te verhogen. Om uiteindelijk van een ‘lead een ‘deal’ te maken.

 

Zodat jij je schaapjes geschoren hebt …

Foodproof helpt bij communicatie in foodservice. Vaak ontbreekt het aan de juiste mensen, tijd of kennis om hier goed mee aan de slag te gaan. Geld geven aan dure communicatiebureau’s blijkt ook niet tot veel tevredenheid en echte ‘leads’ te leiden. Liever dan een team aan door de wol geverfde foodservice specialisten dat op basis van een 90-dagen plan de communicatie-motor in gang zet. Op maat van jouw plan en doelstellingen. Zodat jij je schaapjes geschoren hebt. Meer weten? Gewoon een bericht sturen! Mwèèèh.