FrieslandCampina Foodservice is de divisie binnen het zuivelsegment die verantwoordelijk is voor het vermarkten van professionele ‘dairy products’ in verschillende Europese markten.


Wat was de uitdaging bij FrieslandCampina Foodservice?

Met een groot merkenportfolio in diverse landen binnen Europa schuilde de uitdaging voor FrieslandCampina Foodservice in het uitbouwen van een duidelijke merkenarchitectuur. Dat ‘merkenhuis’ moest FrieslandCampina Foodservice in staat stellen om meer middelen aan te wenden voor een vereenvoudigd productassortiment waarmee het de B2B food-professional op alle Europese markten zou kunnen verleiden.


Hoe heeft Foodproof geholpen?

Allereerst heeft Foodproof een uitgebreide cijferanalyse uitgevoerd, waardoor het merkenhuis van FrieslandCampina Foodservice in kaart werd gebracht. Daarna werden de cijfers aan de hand van diepte-interviews gevalideerd. Vervolgens werden er conclusies geformuleerd inzake positionering, rentabiliteit en prijsconformiteit.

In een volgende fase werden bovenstaande bevindingen getoetst aan marktanalyses en commerciële plannen binnen de business units. Het hele aanbod werd vergeleken met dat van de lokale concurrentie. Vanuit die uitvoerige informatie ging Foodproof samen met FrieslandCampina Foodservice tijdens een interactieve workshop aan de slag om de inzichten af te toetsen aan de strategie en de merkmogelijkheden binnen het concern. De resultaten van deze workshop vertaalde zich in een strategische weg waardoor het B2B-merk Debic een leidende Europese rol zou krijgen.


Wat was het resultaat van de samenwerking?

Zoals gezegd werd samen een afgebakende strategische weg uitgestippeld voor de commerciële units van FrieslandCampina Foodservice. Dankzij de hands-on mentaliteit en de analytische aanpak van Foodproof werd dit voorstel ook commercieel ondersteund door de hele organisatie. Als gevolg hiervan kon het ondersteunende communicatiebureau aan de slag met de merkidentiteit van (onder andere) Debic om die scherper te stellen en Europees uit te rollen.